Quốc hội khoá XV giảm đại biểu kiêm nhiệm trong cơ quan hành pháp, tư pháp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN
Lên top