Quốc hội khóa XIV là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, tư duy sáng tạo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV ngày 24.3. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV ngày 24.3. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV ngày 24.3. Ảnh: TTXVN
Lên top