Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quốc hội giao chỉ tiêu năm 2020 GDP tăng khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Lên top