Quốc hội đồng ý trao cơ chế đặc biệt để Chính phủ và Thủ tướng chống dịch

Đại biểu Quốc hội khóa XV ấn nút biểu quyết trên hội trường tại kỳ họp thứ nhất. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội khóa XV ấn nút biểu quyết trên hội trường tại kỳ họp thứ nhất. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội khóa XV ấn nút biểu quyết trên hội trường tại kỳ họp thứ nhất. Ảnh QH
Lên top