Quốc hội đồng ý bố trí 38,7 nghìn tỉ đồng đầu tư cao tốc Bắc – Nam

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Quốc hội
Lên top