Quốc hội đặt mục tiêu tỉ lệ thất nghiệp dưới 4%

Người lao động không dễ tìm kiếm việc làm trước xu thế kinh tế số. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động không dễ tìm kiếm việc làm trước xu thế kinh tế số. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người lao động không dễ tìm kiếm việc làm trước xu thế kinh tế số. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top