Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Lên top