Quốc hội chủ động, đồng hành với Chính phủ trên cơ sở đúng luật, đúng vai

Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: QH
Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: QH
Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: QH
Lên top