Quốc hội chốt 2 chuyên đề giám sát tối cao năm 2022

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội. Ảnh QH
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội. Ảnh QH
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội. Ảnh QH
Lên top