Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15.11. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15.11. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15.11. Ảnh: Thành Trung
Lên top