Quốc hội chính thức miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH
Quốc hội tiến hành miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH
Quốc hội tiến hành miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH
Lên top