Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về giá điện, điều tiết điện lực

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội các vấn đề quản lý điện lực.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội các vấn đề quản lý điện lực.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội các vấn đề quản lý điện lực.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top