Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết chung nội dung về phòng, chống COVID-19

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng. Ảnh: QH
Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng. Ảnh: QH
Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng. Ảnh: QH
Lên top