Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Tuần tới, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tuần tới, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tuần tới, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Lên top