Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Quốc hội bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hôm 22.11.
Quốc hội bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hôm 22.11.
Quốc hội bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hôm 22.11.
Lên top