Quốc hội bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH
Quốc hội bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH
Quốc hội bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH
Lên top