Quốc hội bắt đầu thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Nước

Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước trước diễn đàn Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước trước diễn đàn Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch Nước trước diễn đàn Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Lên top