Quốc hội ban hành Nghị quyết về phê chuẩn bổ nhiệm 22 thành viên Chính phủ

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội. Ảnh Doãn Tấn
Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội. Ảnh Doãn Tấn
Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội. Ảnh Doãn Tấn
Lên top