Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn 4 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

4 nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh VGP
4 nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh VGP
4 nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh VGP
Lên top