Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự

Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về nhân sự với ông Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh PV
Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về nhân sự với ông Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh PV
Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về nhân sự với ông Vương Đình Huệ và bà Nguyễn Thanh Hải. Ảnh PV
Lên top