Quốc hội ban hành 5 Nghị quyết về công tác nhân sự

Đại biểu Quốc hội biểu quyết tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội biểu quyết tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Đại biểu Quốc hội biểu quyết tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Ảnh QH
Lên top