Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết miễn nhiệm

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh LDO
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh LDO
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh LDO
Lên top