Quê nhà đau đớn nghe tin Thiếu tướng Nguyễn Văn Man hy sinh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 lúc sinh thời. Ảnh: QK4
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 lúc sinh thời. Ảnh: QK4
Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 lúc sinh thời. Ảnh: QK4
Lên top