Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Xây tặng nhà ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân