Quảng Trị: Trưng bày bản đồ cổ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa