Quảng Trị: Trao tặng hơn 600 đầu sách cho học sinh làng Võ Xá