Quảng Trị tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: HT.
Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: HT.
Tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: HT.
Lên top