Quảng Trị: Tiếp nhận 4,6 tỉ đồng tiền hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ