Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quảng Trị: Thông xe cây cầu “tri ân” bắc qua sông Thạch Hãn

Lễ thông xe cầu Thành Cổ. Ảnh: TH.
Lễ thông xe cầu Thành Cổ. Ảnh: TH.