Quảng Trị: Thêm một con trâu dữ tấn công người sa bẫy ở khu vực đồi Máu