Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Sẽ xử lý nghiêm các học sinh đánh nhau trong clip phát tán trên mạng