Quảng Trị: Sạt bờ sông, trồi bom “khủng” dài hơn 2 mét