Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Phát hiện quả bom “khủng” còn nguyên kíp nổ ở khu vực biên giới