Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Phát hiện 6 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật