Quảng Trị: Phát hiện 21 quả đạn pháo lúc đào móng xây nhà