Quảng Trị phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 85-90 triệu đồng vào năm 2025

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top