Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Nước sông Sa Lung bốc mùi, cá chết phơi bụng