Quảng Trị: Nước sông Sa Lung bốc mùi, cá chết phơi bụng