Quảng Trị: Nước lũ tại huyện Cam Lộ đã rút, một người mất tích