Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Nước dâng cao đột ngột, gần 1000 nhà dân ở Vĩnh Linh ngập trong nước