Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Nửa đêm, hai xe ôtô đâm sầm vào nhà dân