Quảng Trị: “Nhảy” cầu Đông Hà, ôtô tải chở trái cây hỏng nặng