Quảng Trị: Lập danh sách các phương tiện đề nghị miễn, giảm thu phí BOT

Trạm thu phí BOT đặt tại Quảng Trị (ảnh minh họa). Ảnh: Hưng Thơ.
Trạm thu phí BOT đặt tại Quảng Trị (ảnh minh họa). Ảnh: Hưng Thơ.
Trạm thu phí BOT đặt tại Quảng Trị (ảnh minh họa). Ảnh: Hưng Thơ.