Quảng Trị: Làm cỏ sắn, cuốc trúng quả bom nặng 120kg