Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Hơn 600 người vật lộn chống bão số 6... giả định