Quảng Trị: Hơn 600 người vật lộn chống bão số 6... giả định