Quảng Trị: Hơn 1.700 ngôi nhà ở huyện Cam Lộ ngập trong nước