Quảng Trị: Hàng vạn người đi chợ họp 1 đêm duy nhất mua “lộc” đầu năm