Quảng Trị: Hai tàu đánh cá hỏng nặng do va chạm trên ngư trường