Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Gần 1.000 tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ