Quảng Trị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top