Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Dân đốt pháo trái phép, chính quyền tăng cường lực lượng để ngăn chặn